Santykiuose svarbu įsivertinti, kiek partneriui VERTYBĖ yra šeima

„Žmogaus stiprybė slypi jo charakteryje. Stiprus žmogus tai kartu ir išmintingas žmogus, kuris supranta, kad pagrindinis jo prioritetas yra jo šeima.“ (Ellen J. Barrier).

Kaip sužinoti ar žmogui ŠEIMA yra viena iš pagrindinių gyvenimo vertybių.

I. Galima paklausti: ,,Kas tau svarbiausia gyvenime?“ Jei žmogus meilės kupinomis akimis atsakys ,,TU“, neskubėkite džiaugtis, gal tas ,,Tu“ keičiasi, kas tris metus 

😊. Padėkokite ir klauskite toliau: ,,O tai kas šiam gyvenimo etape tau yra svarbiausia – darbas-karjera, pinigai, meilė, šeima, draugai, laisvalaikis, pasiekimai?“ Paprašykite šiuos visus dalykus išdėlioti nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus. O tada jau žiūrėkite, galvokite ir spręskite. Jei šeima atsidūrė pirmoje vietoje, galite džiaugtis dėti pliusiuką ir klausinėti toliau. Jei sako, kad meilė pirmoje vietoje, tai žmogui visada reikia aistros ir romantikos santykiuose ir dažniausiai vienus santykius, kai išblėsta meilė, keičia kiti. Jei darbas/karjera pirmoje vietoje, tai būsite saugūs materialiai, tik trūks laiko būti kartu. Jei pinigai pirmoje vietoje, nenustebkite, kad tuos pinigus gali tekti uždirbti jums ir būsite tiek naudinga(s), kiek turite pinigų. Jei draugai ar pramogos pirmoje vietoje, jūs visada būsite antroje vietoje ir planai gali keistis, nuo to ką siūlo kiti. Jūs turite būti gražus ir patogus priedas leisti laisvalaikį kartu ir reiks gerai atrodyti, kad nebūtų gėda su jumis.

II. Kiti pagalbiniai klausimai padedantys pasitikslinti, ką reiškia žmogui šeima?

1. Kokia tavo šeima? Ar tėvai iki šiol gyvena kartu ir laimingai? Ar tave užaugino vienas iš tėvų? 

2. Ką galvoji apie savo mamą?

3. Kaip vertini savo tėtį?

4. Ką darysi, kai tavo tėvai pasens ir reiks jais rūpintis?

5. Ką galvoji apie vaikus? Ar jie teikia džiaugsmą ar tik vargą? Kiek jų norėtum turėti?

6. Kokios pareigos šeimoje yra tik vyro?

7. Kokias pareigas šeimoje turi atlikti moteris?

8. Kokias šeimos šventes pripažįsta ir norėtų švęsti toliau.

9. Kokie šeimos ritualai jam svarbūs iki šiol (gimtadieniai, vakarienės kartu, nuotraukos, kelionės ir t.t.)

10. Kai būna sunku gyvenime, iš ko pirmiausia prašai pagalbos?

11. Kokius sunkumus įveikė sėkmingai tavo šeima?

12. Ar tiki pasakomis ir jų laiminga pabaiga ,,... gyveno ilgai, gražiai ir laimingai...“

13. Ar jumis rūpinsis, kai susirgsite, pasensite ir susiraukšlėsite?

14. Ar gali įsivaizduoti smagią senatvę su Jumis kartu?

15. Kokie tavo gyvenimo pagrindiniai tikslai?

16. Kas norėtum, kad būtų užrašyta ant tavo antkapio?

Kokie atsakymai teisingi ir gali nulemti laimingą pabaigą galite nuspręsti patys arba laukite tęsinio.

Psichologė-psichoterapeutė Vitalija Mikutaitienė