SEMINARAI ĮSTAIGOMS

SEMINARAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS:

Vedant seminarus socialiniams darbuotojams mes bendradarbiaujame su Kolpingo kolegija ir mūsų mokymų programos yra tinkamos darbuotojų kvalifikacijai kelti. siūlome tokias mokymų temas:

 • ,,Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai“. Seminaro tikslas – susipažinti su elgesio ir emocijų sutrikimais, prasidedančiais vaikystėje bei sužinoti, kokios psichologinės strategijos yra tinkamos dirbant su šiais vaikais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • „Emocinio krūvio socialiniame darbe valdymas“. Seminaro tikslas – išmokti suvaldyti neigiamas emocijas socialinio darbuotojo darbe. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Darbas su ,,sunkiais“ klientais. Ribų nustatymas“. Seminaro tikslas – įgyti gilesnį suvokimą apie asmenybės sutrikimus, jų atsiradimo priežastis ir galimą korekciją mokykloje; praplėsti žinias ir įgyti praktinių įgūdžių kaip nustatyti ribas tokiems mokiniams. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • „Kaip pokalbį su vaiku be moralų paversti terapiniu“. Seminaro tikslas – išmokti kaip tinkamai valdyti pokalbį ir daryti įtaką vaikui. Seminaras praktinis. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Kliento motyvavimo technikos“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti neurolingvistinio programavimo ir kognityvinės elgesio terapijos technikas , tinkamas kliento motyvavimui. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Vaikų psichologinis konsultavimas“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti psichologinio konsultavimo metodikas, tinkamas vaikų konsultavimui. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • „Vaikų tipologija ir skirtingas ugdymas“. Seminaro tikslas – susipažinti su psichologiniais vaikų tipais ir išmokti taikyti skirtingus ugdymo metodus. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Kognityvinės elgesio terapijos pagrindai“. Seminaro tikslas - susipažinti su pagrindinėmis kognityvinės elgesio terapijos technikomis, kurios naudingos sprendžiant tiek savo, tiek kliento psichologines problemas. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Emocijų valdymas, remiantis kognityvine elgesio terapija, schemų terapija“. Seminaro tikslas – susipažinti su kognityvės elgesio ir schemų terapijos metodikomis, kurios padeda susitvarkyti su negatyvia vaikystės patirtimi, trauminiais įvykiais, negatyviomis emocijomis. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Darbas su nerimu. Nerimo sutrikimai“. Seminaro tikslas – susipažinti su pagrindiniais nerimo sutrikimais: generalizuotu nerimu, socialine fobija bei paikos sutrikimu bei išmokti technikų, naudingu dirbant su šiais sutrikimais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Asmenybės sutrikimai. Darbas su jais“. Seminaro tikslas - susipažinti su asmenybės tipais/sutrikimais ir išmokti dirbti su sunkiais klientais/mokiniais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Elgesio terapijos technikų taikymas“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti elgesio terapijos technikas dirbant su klientais ir mokiniais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • „Sokrato metodų taikymas socialinio darbuotojo veikloje“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokyti taikyti Sokrato metodus dirbant socialinį darbą. Seminaras orientuotas į praktinius užsiėmimus. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • „Kaip bendrauti su paaugliu nepasimetant“. Seminaro tikslas – išmokti taikyti terapinius metodus bendraujant su šiuolaikiniu paaugliu. Seminaro trukmė 6 ak. val.

Mokymų programas galime pritaikyti prie Jūsų įstaigos specifikos arba paruošti naujas mokymų programas. surinkus 20 ar didesnę žmonių grupę seminarus galime vesti Jūsų įstaigoje Jums patogiu metu.

Seminarų lektorės:

Gintarė Jurkevičienė. Psichologė-psichoterapeutė, kognityvinės elgesio terapijos specialistė, straipsnių apie vaikų psichologija ir auklėjimą autorė (http://www.delfi.lt/gyvenimas/namai_ir_seima/kada-geris-auklejant-vaikus-virsta-blogiu.d?id=63526060, http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/5-patarimai-kaip-lavinti-vaiko-emocini-intelekta.d?id=63592768).

Vitalija Mikutaitienė. Psichologė-psichoterapeutė, kognityvinės elgesio terapijos specialistė, straipsnių apie psichologiją autorė (http://www.tavovaikas.lt/vaikas/lavinimas-ir-ugdymas/vaikas-bijo-suns-psichologes-patarimai.d?id=64052086, http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/idomusis-testas-koks-tavo-vaiko-temperamentas.d?id=63253906).

DĖL SEMINARŲ ORGANIZAVIMO PRAŠOME KREIPTIS TELEFONU: 8 60170793 ARBA EL. PAŠTU: mpkcentras@gmail.com

SEMINARAI PEDAGOGAMS:

Seminarai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomoms

  • „Vaikų elgesio ir emocinės problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines strategijas.“ Seminaro tikslas – išsiaiškinti vaikų elgesio ir emocijų sutrikimus prasidedančius vaikystėje ir paauglystėje ir sužinoti pagrindinės psichologines strategijas kaip galima padėti vaikui. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • „Kitoks požiūris į masinės kultūros veržimąsi“. Seminaro tikslas –supažindinti su naujausiais tyrimais ir rekomendacijomis kiek vaikas gali praleisti laiko prie televizoriaus ar kompiuterio. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • „Probleminiai tėvai - probleminiai vaikai“. Seminaro tikslas - pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir vaikais turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • „Vaikų motyvavimas veiklai“. Seminaro tikslas - sužinoti tinkamus būdus motyvuoti ikimokyklinio amžiaus vaikus veiklai. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • ,,Vaikų psichologija per amžiaus tarpsnius“. Seminaro tikslas – supažindinti su vaikų psichologinėmis ypatybėmis skirtingais amžiaus tarpsniais. Išsiaiškinti kaip mąsto, jaučia, kalba, bendrauja skirtingo amžiaus vaikai. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • ,,Vaikų pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“. Seminaro tikslas – supažindinti su priežastimis, kurios sukelia vaikų agresiją ir pyktį. Aptarti būdus ir metodus, kurie padeda suvaldyti vaikų pyktį. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • ,,Kaip bendrauti su ugdytinių tėvais?". Seminaro tikslas - supažindinti su būdais, kaip užmegzti pozityvius santykius su auklėtinių tėvais, kaip korektiškai pateikti informaciją apie auklėtinių elgesį bei kaip spręsti iškylančius konfliktus su tėveliais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • „Įtampa ir stresinės situacijos. Jų prevencija ir valdymas“. Seminaro tikslas – mokyti įveikti stresą ir apriboti neigiamas jo pasekmes. Įgyti žinių apie tinkamus ir netinkamus streso įveikimo būdus. Susipažinti ir išbandyti progresuojančią raumenų relaksaciją, vizualinę relaksaciją. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • ,,Vaikų baimės. Kaip padėti?“. Seminaro tikslas - susipažinti su pagrindinėmis vaikų baimėmis ikimokyklinaime amžiuje, išsiaiškinti baimių priežastis, išmokti įvertinti, kada reikalinga specialistų pagalba bei sužinoti veiksmingus būdus, kaip galima vaikams padėti įveikti savo baimes. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • ,,Santykių su tėvais ir vaikais užmezgimas remiantis neurolingvistinio programavimo technikomis“. Tam, kad taikomos pedagoginės ar psichologinės technikos, metodikos būtų veiksmingos, pirmiausia reikalingas emocinis kontaktas (su vienu vaiku arba auditorija). Seminaro metu praktiniais NLP (neurolingvistinio programavimo) metodais mokysimės kurti psichologinį ryšį naudojant žodines ir neverbalines priemones. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Darbo ir gyvenimo iššūkių įveikimas, remiantis kognityvine elgesio terapija ir NLP“. Seminaro tikslas – išmėginti ir išmokti naudoti kognityvines elgesio technikas, kurios padeda įveikti sunkumus darbe ir gyvenime, pagerina efektyvumą. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų ir girdėtų?“. Seminaro tikslas – išmokti su vaiku kalbėti taip, kad jie ne tik klausytų, bet ir girdėtų. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Vaikų drausminimas, remiantis kognityvine elgesio terapija“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti kognityvinės elgesio terapijos metodus, tinkamus drausminti vaikus. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Kaip užauginti genijų?“. Seminaro tikslas – susipažinti su psichologinėmis metodikomis, kurios padeda pažadinti kiekviename vaike slypinti genijų ir jį išugdyti. Seminaro trukmė 6 ak. val.

 • ,,Kriziniai etapai darželinuko gyvenime. Kaip gali padėti pedagogas?“. Seminaro tikslas – susipažinti su kritiniais etapais vaiko gyvenime ir sužinoti, kaip pedagogas gali padėti sėkmingai juos įveikti. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • ,,Darbas su specialiųjų poreikių vaikais. Psichologiniai aspektai“. Seminaro tikslas – sužinoti, kaip dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais, galima pasitelkti psichologines strategijas, siekiant juos sumotyvuoti, sudrausminti. Seminaro trukmė 6 ak. val.

  • ,,Kaip lavinti vaikų emocinį intelektą?“. Seminaro tikslas – susipažinti su psichologinėmis metodikomis, padedančiomis lavinti vaikų emocinį intelektą. Seminaro trukmė 6 ak. val.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite telefonu: 8 601 14262 arba rašykite el. paštu mpkcentras@gmail.com

Seminarai mokykloms

,,Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais?“. Seminaro tikslas – supažindinti mokytojus su netradiciniais mokinių motyvavimo būdais, kurie motyvuotų mokinius mokytis, lankyti mokyklą. Remiamasi trumpalaike į sprendimus orientuota terapija, kognityvine elgesio terapija ir neurolingvistiniu programavimu.

Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Mokinių motyvavimas vaizdinėmis priemonėmis“. Seminaro tikslas – peržiūrėti, išanalizuoti vaizdinę medžiagą ir išmokti vaizdinę medžiagą taikyti dirbant su mokinių motyvacija. Motyvavimo technikos sugrupuotos pagal amžiaus grupes. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais. Psichologiniai aspektai“. Seminaro tikslas – sužinoti, kaip dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais, galima pasitelkti psichologines strategijas, siekiant juos sumotyvuoti, sudrausminti. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Elgesio terapijos technikų taikymas mokykloje“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti elgesio terapijos technikas dirbant su agresyviais, nemotyvuotais, spec. poreikių mokiniais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Šiuolaikinis mokinių skatinimas ir drausminimas". Seminaro tikslas - susipažinti ir išmokti taikyti efektyvius psichologinius skatinimo ir drausminimo metodus. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines strategijas?“. Seminaro tikslas - susipažinti su mokinių emocinėmis ir elgesio problemomis, įgyti gebėjimų dirbti su pažeistais mokiniais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Probleminiai tėvai-probleminiai vaikai. Kaip dirbti?“. Seminaro tikslas – susipažinti su tėvų ir mokinių psichologiniais tipais bei išmokti tinkamų strategijų bendraujant ir dirbant su probleminiais mokiniais ir tėvais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Darbas su ,,sunkiais“ mokiniais. Ribų nustatymas“. Seminaro tikslas – įgyti gilesnį suvokimą apie asmenybės sutrikimus, jų atsiradimo priežastis ir galimą korekciją mokykloje; praplėsti žinias ir įgyti praktinių įgūdžių kaip nustatyti ribas tokiems mokiniams. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Darbas su gabiais mokiniais". Seminaro tikslas - susipažinti su gabių mokinių psichosocialinėmis ypatybėmis, išmokti taikyti psichologines intervencijas dirbant su gabiais mokiniais. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Emocinės pusiausvyros atstatymas, remiantis neurolingvistinio programavimo technikomis“. Seminaro tikslas – išmėginti ir išmokti naudoti psichologines technikas, kurios padeda atsikratyti neigiamų minčių, emocijų, įveikti traumas ir užsitęsusį stresą. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Darbo ir gyvenimo iššūkių įveikimas, remiantis kognityvine elgesio terapija“. Seminaro tikslas – išmėginti ir išmokti naudoti kognityvines elgesio technikas, kurios padeda įveikti sunkumus darbe ir gyvenime, pagerina efektyvumą. Seminaro trukmė 6 ak. val.

,,Neurolingvistinio programavimo technikų taikymas, gerinant bendravimo įgūdžius bendraujant su tėvais ir vaikais“

Seminaro tikslas - susipažinti ir išmokyti taikyti neurolingvistinio programavimo technikas, gerinant bendravimą su ugdytiniais ir ugdytinių tėvais. Seminaro trukmė - 6 ak.val.

,,Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“

Seminaro tikslas - supažindinti pedagogus su mokinių agresyvaus elgesio ir pykčio ypatumais, bet pateikti įvairius psichologinius būdus ir metodus, padedančius sustabdyti netinkamą mokinių elgesį bei mažinti agresijos bei pykčio proveržius. Seminaro trukmė -6 ak.val.

Seminarai pagalbos mokiniui specialistams (psichologams, socialiniams pedagogams, spec.poreikių pedagogams, auklėtojams ir kt.)

 • ,,Valgymo sutrikimai. Galima pagalba“. Seminaro tikslas – susipažinti su pagrindiniais valgymo sutrikimais: bulimija, anoreksija, emociniu valgymu bei sužinoti būdus, kaip galima padėti žmonėms, kurie turi valgymo problemų. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Kognityvinės elgesio terapijos pagrindai“. Seminaro tikslas - susipažinti su pagrindinėmis kognityvinės elgesio terapijos technikomis, kurios naudingos sprendžiant tiek savo, tiek kliento psichologines problemas. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Emocijų valdymas, remiantis kognityvine elgesio terapija, schemų terapija“. Seminaro tikslas – susipažinti su kognityvės elgesio ir schemų terapijos metodikomis, kurios padeda susitvarkyti su negatyvia vaikystės patirtimi, trauminiais įvykiais, negatyviomis emocijomis. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Vaikų psichologinis konsultavimas“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti psichologinio konsultavimo metodikas, tinkamas vaikų konsultavimui. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Darbas su nerimu. Nerimo sutrikimai“. Seminaro tikslas – susipažinti su pagrindiniais nerimo sutrikimais: generalizuotu nerimu, socialine fobija bei paikos sutrikimu bei išmokti technikų, naudingu dirbant su šiais sutrikimais. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Darbas su kalte, depresija ir potrauminiu streso sindromu“. Seminaro tikslas – susipažinti su kognityvinės elgesio terapijos technikomis depresijai, kaltei bei potrauminiam streso sindromui įveikti. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Asmenybės sutrikimai. Darbas su jais“. Seminaro tikslas - susipažinti su asmenybės tipais/sutrikimais ir išmokti dirbti su sunkiais klientais/mokiniais. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai“. Seminaro tikslas – susipažinti su elgesio ir emocijų sutrikimais, prasidedančiais vaikystėje bei sužinoti, kokios psichologinės strategijos yra tinkamos dirbant su šiais vaikais. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Kliento motyvavimo technikos“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti neurolingvistinio programavimo ir kognityvinės elgesio terapijos technikas , tinkamas kliento motyvavimui. Seminaro trukmė 8 ak. val.

 • ,,Elgesio terapijos technikų taikymas“. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti elgesio terapijos technikas dirbant su klientais ir mokiniais. Seminaro trukmė 8 ak. val.