APIE GABIUS VAIKUS

Ką dera žinoti tėvams, auginantiems gabius vaikus. Kaip padėti jiems atsiskleisti ir vystyti savo gabumams?

Auginti gabų vaiką tėvams yra iššūkis, nes tai yra specialiųjų poreikių vaikas. Jau kūdikystėje dažniausiai gabus vaikas mažiau miega, daugiau verkia nei kiti vaikai, reikalauja daugiau dėmesio. Paaugę užduoda daug nepatogių klausimų, sunkiai pritampa darželyje, nori bendrauti su vyresniais vaikais arba suaugusiais žmonėmis. Mokykloje neretai gabiems vaikams būna nuobodu ir tai įtakoja jų elgesio problemas. Neretai pasitaiko, kad pedagogai gabius vaikus „nurašo“ kaip turinčius sunkių elgesio ir emocijų problemų. Jei jūsų vaikas gabus, tai dar nereiškia, kad jo pažymiai bus tik aukšti ir jis visko gyvenime lengvai pasieks. 

Be to, jei nevystysime vaiko gabumų, tai vaikas niekada netaps talentu, todėl svarbu parinkti gabiam vaikui tinkamą mokyklą, pedagogus ir užklasinę veiklą. Tačiau reikia nepamiršti, kad gabus vaikas vis tiek yra vaikas ir viso jo laiko neturi užimti tik lavinimasis. Gabiems vaikams neretai teka priminti, kad reikia pasidžiaugti paprastais dalykais, kaip važinėjimas dviračiu ar ledų valgymas.

Su kokiomis psichologinėmis problemomis gali susidurti gabūs vaikai?

Gabūs vaikai yra skirtingi. Vieni jų puikiai adaptuojasi aplinkoje ir neturi daug psichologių problemų, o kiti susiduria su daugiau sunkumų. Dažniausiai pasitaiko tokios gabių vaikų psichologinės problemos: 

1. Polinkis į perfekcionizmą. Noras kiekvieną pradėtą veiklą atlikti kuo tobuliau gali gabiam vaikui sukleti daug nerimo, nepasitenkinimo savimi, nusivylimo;

2. Gabūs vaikai pasižymi raidos asinchroniškumu, t.y.: vieni gebėjimai atsiranda anksčiau nei įprastos raidos vaikams, o kiti gebėjimai vėliau;

3. Specifinis gabių vaikų bruožas yra didesnis jaudrumas (intelektinis, emocinis, psichomotorinis, vaizduotės). Gabūs vaikai gali daugiau verkti, į viską reaguoti labai jautriai. Kas sukelia tėvams daug rūpesčio.

4. Polinkis bendrauti su vyresniais vaikais ar suaugusiais žmonėmis, todėl gabūs vaikai dažnai nepritampa tarp bendraamžių, neturi draugų, dažniau renkasi vienatvę.

5. Gabūs vaikai neretai turi elgesio problemų mokykloje, nes jiems per pamokas būna nuobodu.

6. Jiems nuobodi rutininė, kasdieninė veikla. Tai sukelia nemažai sunkumų mokykloje ir atliekant buities darbus namuose.

7. Paauglystėje gabūs vaikai, ypač mergaitės pradeda slėpti savo gabumus, nes bijo aplinkinių patyčių.